کلاه گیس بافی

قیمت : #

آموزش گره های تخصصی مو جهت بافت ریسه ای و اکستنشن آن(ریش بافی).